Objectiu i breu descripció del projecte

 

GEOREST pretén desenvolupar una nova metodologia per predir i mitigar la sismicitat induïda. La injecció de fluids relacionada amb els recursos energètics del subsòl s'ha estès, causant nombrosos casos de sismicitat induïda. Si es perceb, la sismicitat induïda té un efecte negatiu sobre la percepció pública i pot posar en perill l'estabilitat de pous i infraestructures, el que ha portat a la cancel•lació de diversos projectes. Per tant, poder adquirir la capacitat de predir terratrèmols induïts per la injecció de fluids és un gran repte que s'ha de superar per poder implementar geoenergies que redueixin significativament les emissions de diòxid de carboni (CO₂) i així mitigar el canvi climàtic i reduir els problemes de salut associats (https://www.youtube.com/watch?v=l-2wR9zx7Rg).feature=youtu.be).

Per a poder assolir aquesta fita, proposem un enfoc interdisciplinari que integra processos termo-hidro-mecànics-sísmics acoblats que es produeixen al subsòl com a resultat d'una injecció de fluid. La metodologia, basada en noves solucions analítiques i numèriques, es centrarà en (1) comprendre els processos que condueixen a la sísmicitat induïda mitjançant la comprovació de conjectures, (2) millorar i ampliar la caracterització del subsòl mitjançant el desenvolupament d’una técnica de caracterització contínua al llarg de totes les operacions d'injecció de fluids en projectes industrials, per tal de reduir la incertesa de la predicció, i (3) utilizar el coneixement adquirit en els dos punts anteriors per desenvolupar una metodologia per predir i mitigar la sismicitat induïda. Els desenvolupaments del projecte es comprovaran i verificaran en projectes reals de característiques diverses on s’hagi induït sismicitat. El desenvolupament exitós d'aquest projecte proporcionarà als operadors dels projectes de geoenergia conceptes i eines per dur a terme la gestió de la pressió per reduir el risc d'induir la sismicitat a nivells acceptables i, per tant, revertir la percepció pública sobre les activitats d'injecció de fluids.